AGTA TƏRCÜMƏÇİLƏR ÜÇÜN İLK DAVRANIŞ KODEKSİNI TƏQDİM ETDİ

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən tərcüməçilər üçün hazırlanmış ilk Etik Davranış Kodeksi Azərbaycan Gənc Tərcüməçilər Assosiasiyası (AGTA) tərəfindən dekabrın 8-də, Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun mətbuat mərkəzində keçirilmiş tədbirdə təqdim edildi.

“Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün tərcüməçiləri  bu Kodeksə əməl etməklə cəmiyyətdə tərcmüəçilər və tərüməçilər haqqında düzgün ictimai rəy formalaşdırmağa çağırırıq,” deyə AGTA sədri İsmayıl Cəbrayılov qeyd etdi.

 Tərcüməçilərin davranış qaydalarını, etik normaları, hüquq və vəzifələrini tənzimləyən Kodeks sifarişçi ilə münasibətlər, məlumatın tərcüməsi zamanı məxfiliyə əməl olunması, qərəzsizlik, obyektivlik, bitərəflik, peşə həmrəyliyi, tərcümə bacarığı, əməyin ödənilməsi kimi bölmələri əhatə edir.

 Kodeksin tam mətni AGTA-nın rəsmi veb səhifəsinə yerləşdirilmişdir.

close
Facebook IconYouTube IconTwitter Icontwitter follow button